A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 STARBOOKS A.E.

Β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «STAR BOOKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «STAR BOOKS Α.Ε.» (ΑΡΜΑΕ 45885/01ΝΤ/Β/00/96(03) και Αριθμός ΓΕΜΗ 121708199000) σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «STAR BOOKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «STAR BOOKS Α.Ε.» καλεί τους μετόχους της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Νέα Σμύρνη Αττικής και επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθ. 9 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
  2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
  3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
  4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
  5. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  6. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χωρίς διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τόσο την ημερομηνία, τον τόπο και τον χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όσο και το κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρίας σ’ αυτή.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ